สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 46662,ฉ1 46663,ฉ2 46664,ฉ3 46665,ฉ4 46666,ฉ5 46667,ฉ6 46668,ฉ7
ISBN 974-272-451-2
เลขหมู่ 641.86 ข24- 2545
ชื่อเรื่อง
 • ขนมลูกๆทองแดง
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์กครั้งที่ 6
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ 2545
  บรรณลักษณ์ 23หน้า ภาพประกอบ 30บาท
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ของหวาน
 • เพิ่มบุคคล
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและคนอื่น ๆ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ขนมลูกๆทองแดง
 • ของหวาน
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและคนอื่น ๆ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64A46662   641.86 ข24- 2545 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  64A46663   641.86 ข24- 2545 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  64A46664   641.86 ข24- 2545 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  64A46665   641.86 ข24- 2545 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  64A46666   641.86 ข24- 2545 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  64A46667   641.86 ข24- 2545 C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  64A46668   641.86 ข24- 2545 C.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3160]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver