สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 45668,ฉ1 45669,ฉ2 45670,ฉ3 45671,ฉ4 45672,ฉ5
ISBN 974-298-089-6
เลขหมู่ 004 2 241- ม.ป.ป.
ชื่อเรื่อง
 • 2001 สมองกลอัจฉริยะ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 60 หน้า ภาพประกอบ 110 บาท
  ชื่อชุด
 • พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กระดับ ป.5-6และม.1-2(อายุ10-12ปี)
 • --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การรู้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • 2001 สมองกลอัจฉริยะ
 • พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กระดับ ป.5-6และม.1-2(อายุ10-12ปี)
 • การรู้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  00A45668   004 2 241- ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  00A45669   004 2 241- ม.ป.ป. C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  00A45670   004 2 241- ม.ป.ป. C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  00A45671   004 2 241- ม.ป.ป. C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  00A45672   004 2 241- ม.ป.ป. C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3226]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver