สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 45688,ฉ1 45689,ฉ2 45690,ฉ3 45691,ฉ4 45692,ฉ5
ISBN 974-298-092-6
เลขหมู่ 004 3 266- ม.ป.ป.
ชื่อเรื่อง
 • 30 นาที เที่ยวรอบโลก:การใช้งานอินเตอร์เน็ต
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 60 หน้า ภาพประกอบ 110 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การรู้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
 • เพิ่มบุคคล
 • วิริยะ สิริสิงห,บรรณาธิการ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • 30 นาที เที่ยวรอบโลก:การใช้งานอินเตอร์เน็ต
 • การรู้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
 • วิริยะ สิริสิงห,บรรณาธิการ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  00A45688   004 3 266- ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  00A45689   004 3 266- ม.ป.ป. C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  00A45690   004 3 266- ม.ป.ป. C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  00A45691   004 3 266- ม.ป.ป. C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  00A45692   004 3 266- ม.ป.ป. C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3230]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver