สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 45708,ฉ1 45709,ฉ2 45710,ฉ3 45711,ฉ4 45712,ฉ5 45739,ฉ6 45740,ฉ7 45741,ฉ8
ISBN 974-8269-34-5
เลขหมู่ 792.8 ธ13ล 2542
ชื่อคน
 • ธงชัย เจริญทรัพย์มณี
 • ชื่อเรื่อง
 • ลีลาศ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สุวีริยาสาส์น 2542
  บรรณลักษณ์ 280 หน้า ภาพประกอบ 250 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การเต้นรำ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ธงชัย เจริญทรัพย์มณี
 • ลีลาศ
 • การเต้นรำ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  79A45708   792.8 ธ13ล 2542 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  79A45709   792.8 ธ13ล 2542 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  79A45710   792.8 ธ13ล 2542 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  79A45711   792.8 ธ13ล 2542 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  79A45712   792.8 ธ13ล 2542 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  79A45739   792.8 ธ13ล 2542 C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  79A45740   792.8 ธ13ล 2542 C.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  79A45741   792.8 ธ13ล 2542 C.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3234]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver