สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40976,ฉ1 40977,ฉ2 40978,ฉ3 40979,ฉ4 40980,ฉ5 40981,ฉ6 40982,ฉ7 40983,ฉ8 40984,ฉ9 40985,ฉ10 40986,ฉ11 40987,ฉ12 40988,ฉ13 40989,ฉ14 40990,ฉ15 40991,ฉ16 40992,ฉ17 40993,ฉ18 40994,ฉ19 40995,ฉ20 40996,ฉ21 40997,ฉ22 40998,ฉ23 40999,ฉ24 41000,ฉ25
ISBN 974-220-970-7
เลขหมู่ R ร87ท 2539
ชื่อคน
 • เรียมเอง
 • ชื่อเรื่อง
 • ทุ่งมหาราช
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ต้นอ้อ แกรมมี่ 2539
  บรรณลักษณ์ 448 หน้า 105 บาท
  หมายเหตุ หนังสืออ่านนอกเวลาวิชา ท.401-ท.606 ชั้นมัธยมศึกษปีที่ 4-6
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เรียมเอง
 • ทุ่งมหาราช
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  RES40976   R ร87ท C.1  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  RES40977   R ร87ท C.2  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  RES40978   R ร87ท C.3  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  RES40979   R ร87ท C.4  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  RES40980   R ร87ท C.5  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6.  RES40981   R ร87ท C.6  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7.  RES40982   R ร87ท C.7  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8.  RES40983   R ร87ท C.8  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9.  RES40984   R ร87ท C.9  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10.  RES40985   R ร87ท C.10  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11.  RES40986   R ร87ท C.11  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   12.  RES40987   R ร87ท C.12  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   13.  RES40988   R ร87ท C.13  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   14.  RES40989   R ร87ท C.14  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   15.  RES40990   R ร87ท C.15  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   16.  RES40991   R ร87ท C.16  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   17.  RES40992   R ร87ท C.17  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   18.  RES40993   R ร87ท C.18  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   19.  RES40994   R ร87ท C.19  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   20.  RES40995   R ร87ท C.20  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   21.  RES40996   R ร87ท C.21  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   22.  RES40997   R ร87ท C.22  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   23.  RES40998   R ร87ท C.23  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   24.  RES40999   R ร87ท C.24  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   25.  RES41000   R ร87ท C.25  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [324]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver