สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 46007,ฉ1 46008,ฉ2 46009,ฉ3 46010,ฉ4 46011,ฉ5 46012,ฉ6 46013,ฉ7 46014,ฉ8
ISBN 974-8267-78-4
เลขหมู่ 928 ป 25 1 2542
ชื่อคน
 • ประทีป เหมือนนิล
 • ชื่อเรื่อง
 • 100 นักประพันธ์ไทย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ชมรมเด็ก 2542
  บรรณลักษณ์ 479 หน้า ภาพประกอบ 200 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • นักประพันธ์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ประทีป เหมือนนิล
 • 100 นักประพันธ์ไทย
 • นักประพันธ์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92B46007   928 ป 25 1 2542 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  92B46008   928 ป 25 1 2542 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  92B46009   928 ป 25 1 2542 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  92B46010   928 ป 25 1 2542 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  92B46011   928 ป 25 1 2542 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  92B46012   928 ป 25 1 2542 C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  92B46013   928 ป 25 1 2542 C.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  92B46014   928 ป 25 1 2542 C.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3300]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver