สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 46018,ฉ1 46019,ฉ2 46020,ฉ3 46021,ฉ4 46022,ฉ5 45829,ฉ6
ISBN 974-13-1797-2
เลขหมู่ 423.1 น 55 6 2545
ชื่อคน
 • นาฏยา วิพุธศิริ
 • ชื่อเรื่อง
 • 6000 สำนวนอังกฤษ
 • ครั้งที่พิมพ์
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545
  บรรณลักษณ์ 392 หน้า ภาพประกอบ 265 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ-สำนวนโวหาร
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • นาฏยา วิพุธศิริ
 • 6000 สำนวนอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ-สำนวนโวหาร
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A46018   423.1 น 55 6 2545 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42A46019   423.1 น 55 6 2545 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42A46020   423.1 น 55 6 2545 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  42A46021   423.1 น 55 6 2545 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  42A46022   423.1 น 55 6 2545 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  42A45829   423.1 น 55 6 2545 C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3316]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver