สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 46023,ฉ1 46024,ฉ2 46025,ฉ3
ISBN 974-272-313-3
เลขหมู่ 302.14 ส367ฐ 2544
ชื่อคน
 • เสน่ห์ จามริก
 • ชื่อเรื่อง
 • ฐานคิดสู่ทางเลือกใหม่ของสังคมไทย
 • ครั้งที่พิมพ์
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โครงการวิถีทรรศน์ 2544
  บรรณลักษณ์ 240 หน้า ภาพประกอบ 185 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การปรับตัวทางสังคม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เสน่ห์ จามริก
 • ฐานคิดสู่ทางเลือกใหม่ของสังคมไทย
 • การปรับตัวทางสังคม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  30A46023   302.14 ส367ฐ 2544 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  30A46024   302.14 ส367ฐ 2544 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  30A46025   302.14 ส367ฐ 2544 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3317]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver