สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 46026,ฉ1 46027,ฉ2 46028,ฉ3
ISBN 974-241-320-7
เลขหมู่ 370.152 ส691ฝ 2545
ชื่อนิติบุคคล
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
 • ชื่อเรื่อง
 • ฝึกสมองให้คิดอย่างมีวิจารณญาณ(Critical thinking)
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์คั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ วัฒนาพานิช 2545
  บรรณลักษณ์ 125 หน้า ภาพประกอบ 80 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • สมองกับการคิด
 • เพิ่มบุคคล
 • ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ อุษา ชูชาติ, ผู้แปลร่วม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
 • ฝึกสมองให้คิดอย่างมีวิจารณญาณ(Critical thinking)
 • สมองกับการคิด
 • ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ อุษา ชูชาติ, ผู้แปลร่วม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  37A46026   370.152 ส691ฝ 2545 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  37A46027   370.152 ส691ฝ 2545 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  37A46028   370.152 ส691ฝ 2545 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3318]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver