สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 46058,ฉ1 46059,ฉ2 46060,ฉ3
ISBN 974-88276-0-7
เลขหมู่ 371.3 ธ 63 4 2544
ชื่อคน
 • เธียร พานิช
 • ชื่อเรื่อง
 • 4 MAT:การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ 2544
  บรรณลักษณ์ 140 หน้า 80 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การสอน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เธียร พานิช
 • 4 MAT:การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน
 • การสอน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  37A46058   371.3 ธ 63 4 2544 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  37A46059   371.3 ธ 63 4 2544 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  37A46060   371.3 ธ 63 4 2544 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3324]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver