สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 46081,ฉ1 46082,ฉ2 46083,ฉ3
ISBN 974-272-249-8
เลขหมู่ 495.91 จ114ภ 2542
ชื่อคน
 • จงชัย เจนหัตถการกิจ
 • ชื่อเรื่อง
 • ภาษาไทยใช้ ENT
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 5
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2542
  บรรณลักษณ์ 308 หน้า 130 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • จงชัย เจนหัตถการกิจ
 • ภาษาไทยใช้ ENT
 • ภาษาไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49A46081   495.91 จ114ภ 2542 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  49A46082   495.91 จ114ภ 2542 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  49A46083   495.91 จ114ภ 2542 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3331]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver