สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 46305,ฉ1 46306,ฉ2 46307,ฉ3 50482,ฉ4 50483,ฉ5 50484,ฉ6
ISBN 974-13-1718-2
เลขหมู่ 781 ณ18ณ 2545
ชื่อคน
 • ณัชชา โสคติยานุรักษ์
 • ชื่อเรื่อง
 • ทฤษฎีดนตรี
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545
  บรรณลักษณ์ 262 หน้า ภาพประกอบ 230 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ดนตรี-ทฤษฎี
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ณัชชา โสคติยานุรักษ์
 • ทฤษฎีดนตรี
 • ดนตรี-ทฤษฎี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  78A46305   781 ณ18ณ 2545 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  78A46306   781 ณ18ณ 2545 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  78A46307   781 ณ18ณ 2545 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  78A50482   781 ณ18ณ 2545 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  78A50483   781 ณ18ณ 2545 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  78A50484   781 ณ18ณ 2545 C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3398]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver