สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40736,ฉ1
ISBN 974-604-264-5
เลขหมู่ น ป58ท 2541
ชื่อคน
 • ปิยะพร ศักดิ์เกษม
 • ชื่อเรื่อง
 • ทางสายธาร
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สามัคคีสารดอกหญ้า 2541
  บรรณลักษณ์ 399 หน้า 175 บาท
  ชื่อชุด
 • วรรณกรรมไทย
 • --- บริจาค
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ปิยะพร ศักดิ์เกษม
 • ทางสายธาร
 • วรรณกรรมไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  FIC40736   น ป58ท C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [34]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver