สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40932,ฉ1 40933,ฉ2 40934,ฉ3 40935,ฉ4 40936,ฉ5
ISBN 974-277-216-9
เลขหมู่ 390 ส327ม 2538
ชื่อคน
 • สุจริต บัวพิมพ์
 • ชื่อเรื่อง
 • มรดกไทย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โอเดียนสโตร์ 2538
  บรรณลักษณ์ 108 หน้า ภาพประกอบ 80 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ไทย-ความเป็ยอยู่และประเพณี
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุจริต บัวพิมพ์
 • มรดกไทย
 • ไทย-ความเป็ยอยู่และประเพณี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  39A40932   390 ส327ม 2538 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  39A40933   390 ส327ม 2538 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  39A40934   390 ส327ม 2538 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  39A40935   390 ส327ม 2538 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  39A40936   390 ส327ม 2538 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [341]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver