สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 46345,ฉ1 46346,ฉ2 46347,ฉ3
ISBN 947-534-667-5
เลขหมู่ 305.235 ค 238 7 2545
ชื่อคน
 • โควี่ ฌอน(sean Covey)
 • ชื่อเรื่อง
 • 7อุปนิสัย ให้วัยรุ่นเป็นเลิศ=The 7 HABITS of Highly Effective TEENS
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น 2545
  บรรณลักษณ์ 360 หน้า 250 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • วัยรุ่น
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • โควี่ ฌอน(sean Covey)
 • 7อุปนิสัย ให้วัยรุ่นเป็นเลิศ=The 7 HABITS of Highly Effective TEENS
 • วัยรุ่น
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  30A46345   305.235 ค 238 7 2545 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  30A46346   305.235 ค 238 7 2545 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  30A46347   305.235 ค 238 7 2545 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3412]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver