สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 46447,ฉ1 46448,ฉ2 46449,ฉ3 46450,ฉ4 46451,ฉ5
ISBN 974-7569-41-5
เลขหมู่ 895.9112 อ279ย 2544
ชื่อคน
 • อุทัย ไชยานนท์
 • ชื่อเรื่อง
 • ยอดวรรณกรรมสมัยสุโขทัย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นำ้ฝน 2544
  บรรณลักษณ์ 139 หน้า 90 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • วรรณกรรม-สุโขทัย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อุทัย ไชยานนท์
 • ยอดวรรณกรรมสมัยสุโขทัย
 • วรรณกรรม-สุโขทัย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A46447   895.9112 อ279ย 2544 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A46448   895.9112 อ279ย 2544 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A46449   895.9112 อ279ย 2544 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  89A46450   895.9112 อ279ย 2544 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  89A46451   895.9112 อ279ย 2544 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3444]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver