สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38415,ฉ1
ISBN 974-420-045-6
เลขหมู่ 959.373 จ238ล 2535
ชื่อคน
 • จุลลดา ภักดีภูมินทร์
 • ชื่อเรื่อง
 • เลาะวัง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โชคชัยเทเวศร์ 2535
  บรรณลักษณ์ 415 หน้า ภาพประกอบ 150 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ,พ.ศ.2396-2453
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • จุลลดา ภักดีภูมินทร์
 • เลาะวัง
 • จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ,พ.ศ.2396-2453
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  95B38415   959.373 จ238ล 2535 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [351]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver