สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 46677,ฉ1
ISBN 974-9514-31-9
เลขหมู่ 615.78 ส216ร 2545
ชื่อคน
 • สราวุธ กองสุทธิ์ใจ
 • ชื่อเรื่อง
 • รักษ์ชีวิต
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ กองส่งเสริมปฏิบัติการ กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ 2545
  บรรณลักษณ์ 282 หน้า ภาพประกอบ บริจาค
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ยาเสพติด
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สราวุธ กองสุทธิ์ใจ
 • รักษ์ชีวิต
 • ยาเสพติด
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  61A46677   615.78 ส216ร 2545 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3553]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver