สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 46678,ฉ1
ISBN 974-87019-4-8
เลขหมู่ 641.4 จ135ถ ม.ป.ป
ชื่อคน
 • จรูญศรี พลเวียง
 • ชื่อเรื่อง
 • ถนอมอาหาร : ผัก
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม่บ้าน ม.ป.ป
  บรรณลักษณ์ 105 หน้า 80 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ผัก-การสงวนรักษา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • จรูญศรี พลเวียง
 • ถนอมอาหาร : ผัก
 • ผัก-การสงวนรักษา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64A46678   641.4 จ135ถ ม.ป.ป C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3554]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver