สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 46723,ฉ1
ISBN 974-90697-9-x
เลขหมู่ ย ค149T 2545
ชื่อคน
 • คอนโดเลออน, มานอส
 • ชื่อเรื่อง
 • 2+2 เขากับหนูและคู่ของพ่อ=Two of them and another two
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ มูลนิธิดำรงชัยธรรม 2545
  บรรณลักษณ์ 116 หน้า บริจาค
  หมายเหตุ วรรณกรรมในดวงใจวัยรุ่นกรีซ
  --- บริจาค
  เพิ่มบุคคล
 • อุษา กรทับทิม ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • คอนโดเลออน, มานอส
 • 2+2 เขากับหนูและคู่ของพ่อ=Two of them and another two
 • อุษา กรทับทิม ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  J46723   ย ค149T C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3572]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver