สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 46793,ฉ1
ISBN 974-269-041-3
เลขหมู่ อ 551.312 ส235ธ 2544
ชื่อนิติบุคคล
 • สหประชาชาติ โครงการสิ่งแวดล้อม
 • ชื่อเรื่อง
 • ธารน้ำแข็งกับสิ่งแวดล้อม=Glaciers and the Environment
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาบันแปลหนังสือ กรมวิชาการ 2544
  บรรณลักษณ์ 32 หน้า ภาพประกอบ บริจาค
  ชื่อชุด
 • สิ่งแวดล้อม เล่มที่ 9
 • --- nบริจาค
  หัวเรื่อง
 • ธารน้ำแข็ง
 • เพิ่มบุคคล
 • ประกอบ อยู่ชมบุญและคนอื่น ๆ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สหประชาชาติ โครงการสิ่งแวดล้อม
 • ธารน้ำแข็งกับสิ่งแวดล้อม=Glaciers and the Environment
 • สิ่งแวดล้อม เล่มที่ 9
 • ธารน้ำแข็ง
 • ประกอบ อยู่ชมบุญและคนอื่น ๆ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  55A46793   อ 551.312 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3593]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver