สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 46841,ฉ1
ISBN 974-269-1428
เลขหมู่ 915.93 ก163ธ 2544
ชื่อนิติบุคคล
 • กรมวิชาการ
 • ชื่อเรื่อง
 • ธนบุรีศรีมหาสมุทร
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2544
  บรรณลักษณ์ 165 หน้า ภาพประกอบ:แผนที่ บริจาค
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ไทย-ภูมิประเทศการท่องเที่ยว
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กรมวิชาการ
 • ธนบุรีศรีมหาสมุทร
 • ไทย-ภูมิประเทศการท่องเที่ยว
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  91A46841   915.93 ก163ธ 2544 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3611]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver