สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 46843,ฉ1
ISBN 974-269-0294
เลขหมู่ ย ก163ด 2545
ชื่อนิติบุคคล
 • กรมวิชาการ
 • ชื่อเรื่อง
 • ด้วยรัก
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2545
  บรรณลักษณ์ 120 หน้า ภาพประกอบ
  หมายเหตุ หนังสือเสริมประสบการณ์ครอบครัวศึกษา
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กรมวิชาการ
 • ด้วยรัก
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  J46843   ย ก163ด C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3613]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver