สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 46847,ฉ1
ISBN 974-269-0502
เลขหมู่ ย ก136ท 2544
ชื่อนิติบุคคล
 • กรมวิชาการ
 • ชื่อเรื่อง
 • ทุ่งสามร้อยยอด
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2544
  บรรณลักษณ์ 48 หน้า ภาพประกอบ บริจาค
  --- บริจาค
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กรมวิชาการ
 • ทุ่งสามร้อยยอด
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  J46847   ย ก136ท C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3617]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver