สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 47627
เลขหมู่ 331.7 ก 194 2 2545
ชื่อนิติบุคคล
 • กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • ชื่อเรื่อง
 • 200 อาชีพ เส้นทางประกอบอาชีพอิสระ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ กรมการจัดหางาน 2545
  บรรณลักษณ์ 361 หน้า บริจาค
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • อาชีพ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • 200 อาชีพ เส้นทางประกอบอาชีพอิสระ
 • อาชีพ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  33A47627   331.7 ก 194 2 2545  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3640]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver