สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 41164,ฉ1 41165,ฉ2 41166,ฉ3 41167,ฉ4 41168,ฉ5 41169,ฉ6 41170,ฉ7 41171,ฉ8 41172,ฉ9 41173,ฉ10 41174,ฉ11 41175,ฉ12 41176,ฉ13 41177,ฉ14 41178,ฉ15 41179,ฉ16 41180,ฉ17 41181,ฉ18 41182,ฉ19 41183,ฉ20 41184,ฉ21 41185,ฉ22 41186,ฉ23 41187,ฉ24 41188,ฉ25
ISBN 974-220-983-9
เลขหมู่ R น73ค 2541
ชื่อคน
 • นิมิตร ภูมิถาวร
 • ชื่อเรื่อง
 • คนเผาถ่าน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บรรณกิจเทรดดิ้ง 2541
  บรรณลักษณ์ 228 หน้า 100 บาท
  หมายเหตุ หนังสือชนะการประกวดจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • นิมิตร ภูมิถาวร
 • คนเผาถ่าน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  RES41164   R น73ค C.1  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  RES41165   R น73ค C.2  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  RES41166   R น73ค C.3  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  RES41167   R น73ค C.4  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  RES41168   R น73ค C.5  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6.  RES41169   R น73ค C.6  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7.  RES41170   R น73ค C.7  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8.  RES41171   R น73ค C.8  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9.  RES41172   R น73ค C.9  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10.  RES41173   R น73ค C.10  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11.  RES41174   R น73ค C.11  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   12.  RES41175   R น73ค C.12  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   13.  RES41176   R น73ค C.13  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   14.  RES41177   R น73ค C.14  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   15.  RES41178   R น73ค C.15  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   16.  RES41179   R น73ค C.16  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   17.  RES41180   R น73ค C.17  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   18.  RES41181   R น73ค C.18  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   19.  RES41182   R น73ค C.19  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   20.  RES41183   R น73ค C.20  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   21.  RES41184   R น73ค C.21  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   22.  RES41185   R น73ค C.22  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   23.  RES41186   R น73ค C.23  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   24.  RES41187   R น73ค C.24  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   25.  RES41188   R น73ค C.25  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [366]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver