สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 47101,ฉ1 47102,ฉ2 47103,ฉ3 47104,ฉ4 47105,ฉ5 47106,ฉ6 47107,ฉ7 47108,ฉ8 47109,ฉ9 47110,ฉ10
ISBN 974-91499-3-9
เลขหมู่ 495.91 ท195ภ ม.ป.ป.
ชื่อนิติบุคคล
 • ทีมวิชาการบัณฑิตแนะแนว
 • ชื่อเรื่อง
 • ภาษาไทย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บัณพิตแนะแนว ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 88 หน้า 39 บาท
  ชื่อชุด
 • สุดยอดเก็งข้อสอบ ENT
 • --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาไทย-ข้อสอบและคำถาม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ทีมวิชาการบัณฑิตแนะแนว
 • ภาษาไทย
 • สุดยอดเก็งข้อสอบ ENT
 • ภาษาไทย-ข้อสอบและคำถาม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49A47101   495.91 ท195ภ ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  49A47102   495.91 ท195ภ ม.ป.ป. C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  49A47103   495.91 ท195ภ ม.ป.ป. C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  49A47104   495.91 ท195ภ ม.ป.ป. C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  49A47105   495.91 ท195ภ ม.ป.ป. C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  49A47106   495.91 ท195ภ ม.ป.ป. C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  49A47107   495.91 ท195ภ ม.ป.ป. C.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  49A47108   495.91 ท195ภ ม.ป.ป. C.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  49A47109   495.91 ท195ภ ม.ป.ป. C.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  49A47110   495.91 ท195ภ ม.ป.ป. C.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3677]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver