สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 47243
ISBN 974-269-2149
เลขหมู่ 796 ว252ว 2545
ชื่อคน
 • วีระพงษ์ บางท่าไม้
 • ชื่อเรื่อง
 • วอลเลย์บอล
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2545
  บรรณลักษณ์ 104 หน้า ภาพประกอบ บริจาค
  หมายเหตุ หนังสือเสริมความรู้สำหรับครูและนักเรียน
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • พลศึกษา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วีระพงษ์ บางท่าไม้
 • วอลเลย์บอล
 • พลศึกษา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  79B47243   796 ว252ว 2545  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3706]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver