สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 47289,ฉ1 47290,ฉ2 47291,ฉ3 47292,ฉ4 47293,ฉ5
ISBN 974-90903-8-1
เลขหมู่ 510 ช191ต 2545
ชื่อคน
 • ชาญชัย เลิศบัญฑรกุล
 • ชื่อเรื่อง
 • ติวเข้ม Math Emtrance
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เอส.พี.ซี พริ้นติ้ง 2545
  บรรณลักษณ์ 405 หน้า 190 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • คณิตศาสตร์-ข้อสอบและคำถาม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ชาญชัย เลิศบัญฑรกุล
 • ติวเข้ม Math Emtrance
 • คณิตศาสตร์-ข้อสอบและคำถาม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  51A47289   510 ช191ต 2545 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  51A47290   510 ช191ต 2545 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  51A47291   510 ช191ต 2545 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  51A47292   510 ช191ต 2545 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  51A47293   510 ช191ต 2545 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3727]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver