สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 41304,ฉ1 41305,ฉ2 41306,ฉ3 41307,ฉ4 41308,ฉ5 41309,ฉ6 41310,ฉ7 41311,ฉ8 41312,ฉ9 41313,ฉ10 41314,ฉ11 41315,ฉ12 41316,ฉ13 41317,ฉ14 41318,ฉ15 41319,ฉ.16 41320,ฉ17 41321,ฉ18 41322,ฉ19 41323,ฉ20 41324,ฉ21 41325,ฉ22 41326,ฉ23 41327,ฉ24 41328,ฉ25 46996,ฉ26
ISBN 974-220-871-9
เลขหมู่ R น73ส 2542
ชื่อคน
 • นิมิตร ภูมิถาวร
 • ชื่อเรื่อง
 • สร้อยทอง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บรรณกิจ 2542
  บรรณลักษณ์ 139 หน้า 30 บาท
  หมายเหตุ หนังสือชนะการประกวดจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ หนังสืออ่านนอกเวลา วิชา ท021 การอ่านและพิจารณาหนังสือ สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • นิมิตร ภูมิถาวร
 • สร้อยทอง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  RES41304   R น73ส C.1  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  RES41305   R น73ส C.2  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  RES41306   R น73ส C.3  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  RES41307   R น73ส C.4  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  RES41308   R น73ส C.5  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6.  RES41309   R น73ส C.6  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7.  RES41310   R น73ส C.7  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8.  RES41311   R น73ส C.8  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9.  RES41312   R น73ส C.9  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10.  RES41313   R น73ส C.10  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11.  RES41314   R น73ส C.11  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   12.  RES41315   R น73ส C.12  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   13.  RES41316   R น73ส C.13  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   14.  RES41317   R น73ส C.14  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   15.  RES41318   R น73ส C.15  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   16.  RES41319   R น73ส C.16  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   17.  RES41320   R น73ส C.17  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   18.  RES41321   R น73ส C.18  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   19.  RES41322   R น73ส C.19  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   20.  RES41323   R น73ส C.20  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   21.  RES41324   R น73ส C.21  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   22.  RES41325   R น73ส C.22  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   23.  RES41326   R น73ส C.23  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   24.  RES41327   R น73ส C.24  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   25.  RES41328   R น73ส C.25  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   26.  RES46996   R น73ส C.26  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [373]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver