สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 47334
ISBN 974-361-660-8
เลขหมู่ อ 910.4 ท211ป
ชื่อคน
 • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ
 • ชื่อเรื่อง
 • ประพาสภาษา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ 2546
  บรรณลักษณ์ 439 หน้า ภาพประกอบ 400 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • สมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2498-
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ
 • ประพาสภาษา
 • สมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2498-
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  91A47334   อ 910.4  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3745]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver