สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 47487,ฉ1 49970,ฉ2
ISBN 974-419-329-8
เลขหมู่ อ 294.31881 ท146ท
ชื่อเรื่อง
 • ทศชาติคำฉันท์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร 2542
  บรรณลักษณ์ 520 หน้า บริจาค
  หมายเหตุ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • วรรณคดีพุทธศาสนา
 • เพิ่มบุคคล
 • บุญเตือน ศรีวรพจน์ ประพันธ์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ทศชาติคำฉันท์
 • วรรณคดีพุทธศาสนา
 • บุญเตือน ศรีวรพจน์ ประพันธ์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  29A47487   อ 294.31881 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  29A49970   อ 294.31881 C.2  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3782]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver