สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 47444,ฉ1 47445,ฉ2 47446,ฉ3
ISBN 974-9122-88-7
เลขหมู่ 746.46 ม94ง ม.ป.ป
ชื่อนิติบุคคล
 • แม่บ้าน
 • ชื่อเรื่อง
 • งานประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 2
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม่บ้าน 254ม.ป.ป
  บรรณลักษณ์ 74 หน้า ภาพประกอบ 120 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การประดิษฐ์เศษวัสดุ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • แม่บ้าน
 • งานประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 2
 • การประดิษฐ์เศษวัสดุ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74B47444   746.46 ม94ง ม.ป.ป C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  74B47445   746.46 ม94ง ม.ป.ป C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  74B47446   746.46 ม94ง ม.ป.ป C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3800]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver