สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 47464,ฉ1
เลขหมู่ อ 720 ค117ค
ชื่อนิติบุคคล
 • คณะทำงานจัดทำหนังสือเรื่อง"ครุฑ"และสวัสดิการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ชื่อเรื่อง
 • ครุฑ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2544
  บรรณลักษณ์ 292 หน้า 900 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • สถาปัตยกรรม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • คณะทำงานจัดทำหนังสือเรื่อง"ครุฑ"และสวัสดิการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ครุฑ
 • สถาปัตยกรรม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  72A47464   อ 720 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3810]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver