สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 47537,ฉ1 47538,ฉ2 47539,ฉ3 47540,ฉ4
ISBN 974-7902-61-3
เลขหมู่ 395 ส292ม 2546
ชื่อนิติบุคคล
 • สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • ชื่อเรื่อง
 • มารยาทไทย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2546
  บรรณลักษณ์ 101 หน้า ภาพประกอบ บริจาค
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • มารยาทสังคม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • มารยาทไทย
 • มารยาทสังคม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  39A47537   395 ส292ม 2546 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  39A47538   395 ส292ม 2546 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  39A47539   395 ส292ม 2546 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  39A47540   395 ส292ม 2546 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3813]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver