สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 47551,ฉ1 47552,ฉ2 47553,ฉ3
ISBN 974-90979-6-3
เลขหมู่ 658.4 ส197ท 2546
ชื่อคน
 • สมิหรา จิตตดากร
 • ชื่อเรื่อง
 • ทฤษฎีองค์การ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ คงวุฒิคุณากร 2546
  บรรณลักษณ์ 200 หน้า 450 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การจัดการองค์การ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สมิหรา จิตตดากร
 • ทฤษฎีองค์การ
 • การจัดการองค์การ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  65B47551   658.4 ส197ท 2546 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  65B47552   658.4 ส197ท 2546 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  65B47553   658.4 ส197ท 2546 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3817]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver