สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 47588,ฉ1 47589,ฉ2 47590,ฉ3
ISBN 974-8267-28-8
เลขหมู่ อ 200 ซ25ศ
ชื่อคน
 • เซลฟ์,เดวิด
 • ชื่อเรื่อง
 • ศาสนาของโลก
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สุวีริยาสาส์น 2541
  บรรณลักษณ์ 45 หน้า ภาพประกอบ 150 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ศาสนา
 • เพิ่มบุคคล
 • จำหน่ายโดย ชมรมเด็ก
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เซลฟ์,เดวิด
 • ศาสนาของโลก
 • ศาสนา
 • จำหน่ายโดย ชมรมเด็ก
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  20A47588   อ 200 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  20A47589   อ 200 C.2  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  20A47590   อ 200 C.3  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3823]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver