สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 47608
ISBN 974-7103-44-3
เลขหมู่ 928.95911 ส299๒ บริจาค
ชื่อนิติบุคคล
 • สำนักส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม
 • ชื่อเรื่อง
 • 217 ปี สุนทรภู่ รัตนกวีศรีรัตนโกสินทร์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 2546
  บรรณลักษณ์ 118 หน้า ภาพประกอบ บริจาค
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ชีวประวัติ-สุนทรภู่
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สำนักส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม
 • 217 ปี สุนทรภู่ รัตนกวีศรีรัตนโกสินทร์
 • ชีวประวัติ-สุนทรภู่
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92B47608   928.95911 ส299๒ บริจาค  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3832]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver