สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 41503,ล1 41504,ล2 41505,ล3 41506,ล4 41507,ล5 41508,ล6 41509,ล7 41510,ล8 41511,ล9 41512,ล10
เลขหมู่ อ 294.308 น91ท 2532
ชื่อคน
 • เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.
 • ชื่อเรื่อง
 • ทศชาติ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ไทยวัฒนาพานิช 2532
  บรรณลักษณ์ 10 เล่ม ภาพประกอบ
  ชื่อชุด
 • หนังสือภาพวรรณคดี ชุดทศชาติชาดก
 • หมายเหตุ โครงการหนังสือเด็กและหนังสืออ่านทั่วไป ท.ว.พ.,
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • นิทานทศชาติ
 • เพิ่มบุคคล
 • ปัณยา ไชยะคำ,ผู้วาดภาพ.
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.
 • ทศชาติ
 • หนังสือภาพวรรณคดี ชุดทศชาติชาดก
 • นิทานทศชาติ
 • ปัณยา ไชยะคำ,ผู้วาดภาพ.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  29A41503   อ 294.308 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  29A41504   อ 294.308 C.2  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  29A41505   อ 294.308 C.3  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  29A41506   อ 294.308 C.4  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  29A41507   อ 294.308 C.5  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6.  29A41508   อ 294.308 C.6  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7.  29A41509   อ 294.308 C.7  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8.  29A41510   อ 294.308 C.8  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9.  29A41511   อ 294.308 C.9  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10.  29A41512   อ 294.308 C.10  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [384]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver