สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 47252,ฉ1 47253,ฉ2 47254,ฉ3 47255,ฉ4 47256,ฉ5 47257,ฉ6 47258,ฉ7 47259,ฉ8 47260,ฉ9 47261,ฉ10 47262,ฉ11 47263,ฉ12 47264,ฉ13 47265,ฉ14 47266,ฉ15 47267,ฉ16 474268,ฉ17 47269,ฉ18 49845,ฉ19
ISBN 974-433-022-8
เลขหมู่ ร.ส อ272g 2544
ชื่อคน
 • อุดม แต้พานิช
 • ชื่อเรื่อง
 • gu (garbage of udom)
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์บุ๊คส์เซ็นเตอร์ 2544
  บรรณลักษณ์ 211 หน้า 89 บาท
  --- บริจาค
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อุดม แต้พานิช
 • gu (garbage of udom)
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  SC47252   ร.ส อ272g C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  SC47253   ร.ส อ272g C.2  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  SC47254   ร.ส อ272g C.3  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  SC47255   ร.ส อ272g C.4  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  SC47256   ร.ส อ272g C.5  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6.  SC47257   ร.ส อ272g C.6  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7.  SC47258   ร.ส อ272g C.7  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8.  SC47259   ร.ส อ272g C.8  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9.  SC47260   ร.ส อ272g C.9  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10.  SC47261   ร.ส อ272g C.10  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11.  SC47262   ร.ส อ272g C.11  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   12.  SC47263   ร.ส อ272g C.12  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   13.  SC47264   ร.ส อ272g C.13  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   14.  SC47265   ร.ส อ272g C.14  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   15.  SC47266   ร.ส อ272g C.15  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   16.  SC47267   ร.ส อ272g C.16  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   17.  SC474268   ร.ส อ272g C.17  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   18.  SC47269   ร.ส อ272g C.18  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   19.  SC49845   ร.ส อ272g C.19  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3854]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver