สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 47906
ISBN 974-90065-6-9
เลขหมู่ อ 520 ป57ด
ชื่อคน
 • ปาซาชอฟฟ์,เจย์ เอ็ม
 • ชื่อเรื่อง
 • ดาราศาสตร์=Astronomy
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า 2546
  บรรณลักษณ์ 160 หน้า ภาพประกอบ
  ชื่อชุด
 • สำรวจโลกวิทยาศาตร์
 • --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ดาราศาสตร์
 • เพิ่มบุคคล
 • บุษบาร์ คราเมอร์,ฐากูร เกิดแก้ว,ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ปาซาชอฟฟ์,เจย์ เอ็ม
 • ดาราศาสตร์=Astronomy
 • สำรวจโลกวิทยาศาตร์
 • ดาราศาสตร์
 • บุษบาร์ คราเมอร์,ฐากูร เกิดแก้ว,ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  52A47906   อ 520  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3867]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver