สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 47854
เลขหมู่ น ท114ม 2535
ชื่อคน
 • ทมยันตี
 • ชื่อเรื่อง
 • มายา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ รวมสาส์น 2535
  บรรณลักษณ์ 509 หน้า บริจาค(150 บาท)
  --- บริจาค
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ทมยันตี
 • มายา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  FIC47854   น ท114ม  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3898]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver