สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 47849
เลขหมู่ น บ82ท 2544
ชื่อคน
 • โบตั๋น
 • ชื่อเรื่อง
 • ทองเนื้อเก้า
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งล่าสุด
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สุวีริยาสาสน์ 2544
  บรรณลักษณ์ 607 หน้า บริจาค
  --- บริจาค
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • โบตั๋น
 • ทองเนื้อเก้า
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  FIC47849   น บ82ท  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3902]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver