สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 47759,ฉ1 47760,ฉ2 47761,ฉ3 52261,ฉ4 52262,ฉ5 52263,ฉ6
ISBN 974-472-820-5
เลขหมู่ ย ข68ล 2544
ชื่อคน
 • เขมชาติ
 • ชื่อเรื่อง
 • ลูกแม่โขง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2544
  บรรณลักษณ์ 168 หน้า 125 บาท
  ชื่อชุด
 • วรรณกรรมเยาวชนพระทานแว่นแก้วประจำปี2544 (ชนะเลิศรางวัลที่3)
 • หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เขมชาติ
 • ลูกแม่โขง
 • วรรณกรรมเยาวชนพระทานแว่นแก้วประจำปี2544 (ชนะเลิศรางวัลที่3)
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  J47759   ย ข68ล 2544 C.1  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  J47760   ย ข68ล 2544 C.2  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  J47761   ย ข68ล 2544 C.3  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  J52261   ย ข68ล 2544 C.4  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  J52262   ย ข68ล 2544 C.5  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  J52263   ย ข68ล 2544 C.6  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3908]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver