สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 47802,ฉ1 47803,ฉ2
ISBN 974-472-553-2
เลขหมู่ 507.8 ล-33-3 2546
ชื่อคน
 • ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ
 • ชื่อเรื่อง
 • 39 กลวิทยาศาสตร์
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น 2546
  บรรณลักษณ์ 112 หน้า ภาพประกอบ
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • กลวิทยาศาสตร์-การทดลอง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ
 • 39 กลวิทยาศาสตร์
 • กลวิทยาศาสตร์-การทดลอง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  50B47802  507.8 ล-33-3 2546 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  50B47803  507.8 ล-33-3 2546 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3910]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver