สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 47564,ฉ1 47565,ฉ2 47566,ฉ3 47567,ฉ4 47568,ฉ5 47569,ฉ6 47570,ฉ7 47571,ฉ8 47572,ฉ9 47573,ฉ10
ISBN 974-7103-45-1
เลขหมู่ 923.7593 ส292ฉ 2546
ชื่อนิติบุคคล
 • สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
 • ชื่อเรื่อง
 • ฉลอง 100 ปี หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2546
  บรรณลักษณ์ 80 หน้า ภาพประกอบ บริจาค
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ชีวประวัติ-หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
 • ฉลอง 100 ปี หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
 • ชีวประวัติ-หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92A47564   923.7593 ส292ฉ 2546 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  92A47565   923.7593 ส292ฉ 2546 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  92A47566   923.7593 ส292ฉ 2546 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  92A47567   923.7593 ส292ฉ 2546 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  92A47568   923.7593 ส292ฉ 2546 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  92A47569   923.7593 ส292ฉ 2546 C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  92A47570   923.7593 ส292ฉ 2546 C.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  92A47571   923.7593 ส292ฉ 2546 C.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  92A47572   923.7593 ส292ฉ 2546 C.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  92A47573   923.7593 ส292ฉ 2546 C.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3942]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver