สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 48161,ฉ1 48162,ฉ2 48163,ฉ3 48164,ฉ4 48165,ฉ5
ISBN 974-298-072-1
เลขหมู่ 668 พ254ส 2544
ชื่อคน
 • พุ่ม นาคสีทอง
 • ชื่อเรื่อง
 • สบู่
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ชมรมเด็ก 2544
  บรรณลักษณ์ 47 หน้า ภาพประกอบ 30 บาท
  ชื่อชุด
 • โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • สบู่
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • พุ่ม นาคสีทอง
 • สบู่
 • โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สบู่
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  66B48161   668 พ254ส 2544 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  66B48162   668 พ254ส 2544 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  66B48163   668 พ254ส 2544 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  66B48164   668 พ254ส 2544 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  66B48165   668 พ254ส 2544 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3950]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver