สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 47989,ฉ1 47990,ฉ2 47991,ฉ3 47992,ฉ4 47993,ฉ5 47994,ฉ6 47995,ฉ7 47996,ฉ8 47997,ฉ9 47998,ฉ10
ISBN 974-91839-1-9
เลขหมู่ 530 ค127ฟ 2546
ชื่อคน
 • คมกฤษณ์ ติณจินดา
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟิสิกส์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ยูบุ๊คส์ 2546
  บรรณลักษณ์ 664 หน้า 220 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ฟิสิกส์-ข้อสอบและคำถาม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • คมกฤษณ์ ติณจินดา
 • ฟิสิกส์
 • ฟิสิกส์-ข้อสอบและคำถาม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  53A47989   530 ค127ฟ 2546 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  53A47990   530 ค127ฟ 2546 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  53A47991   530 ค127ฟ 2546 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  53A47992   530 ค127ฟ 2546 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  53A47993   530 ค127ฟ 2546 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  53A47994   530 ค127ฟ 2546 C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  53A47995   530 ค127ฟ 2546 C.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  53A47996   530 ค127ฟ 2546 C.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  53A47997   530 ค127ฟ 2546 C.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  53A47998   530 ค127ฟ 2546 C.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3965]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver