สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 47955,ฉ1 47956,ฉ2 47957,ฉ3 47958,ฉ4 47959,ฉ5 47960,ฉ6 47961,ฉ7 47962,ฉ8 47963,ฉ9 47964,ฉ10
ISBN 974-91043-x
เลขหมู่ 495.91 ย22ภ 2546
ชื่อคน
 • ยศ พนัสสรณ์
 • ชื่อเรื่อง
 • ภาษาไทย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ยูบุ๊ค 2546
  บรรณลักษณ์ 600 หน้า 200 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาไทย-ข้อสอบและคำถาม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ยศ พนัสสรณ์
 • ภาษาไทย
 • ภาษาไทย-ข้อสอบและคำถาม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49A47955   495.91 ย22ภ 2546 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  49A47956   495.91 ย22ภ 2546 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  49A47957   495.91 ย22ภ 2546 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  49A47958   495.91 ย22ภ 2546 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  49A47959   495.91 ย22ภ 2546 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  49A47960   495.91 ย22ภ 2546 C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  49A47961   495.91 ย22ภ 2546 C.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  49A47962   495.91 ย22ภ 2546 C.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  49A47963   495.91 ย22ภ 2546 C.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  49A47964   495.91 ย22ภ 2546 C.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3966]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver