สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 47999,ฉ1 48000,ฉ2 48001,ฉ3 48002,ฉ4 48003,ฉ5 48004,ฉ6 48005,ฉ7 47006,ฉ8 47007,ฉ9 47008,ฉ10
ISBN 974-91328-2-3
เลขหมู่ 420 ข36ภ 2546
ชื่อคน
 • ขวัญชัย มาบางครุ
 • ชื่อเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ยูบุ๊ค 2546
  บรรณลักษณ์ 554 หน้า 180 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ-ข้อสอบและคำถาม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ขวัญชัย มาบางครุ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ-ข้อสอบและคำถาม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A47999   420 ข36ภ 2546 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42A48000   420 ข36ภ 2546 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42A48001   420 ข36ภ 2546 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  42A48002   420 ข36ภ 2546 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  42A48003   420 ข36ภ 2546 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  42A48004   420 ข36ภ 2546 C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  42A48005   420 ข36ภ 2546 C.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  42A47006   420 ข36ภ 2546 C.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  42A47007   420 ข36ภ 2546 C.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  42A47008   420 ข36ภ 2546 C.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3968]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver